Power BI – kaikki mitä sinun tulee tietää aloittaessasi

Microsoft julkisti kesällä 2015 Power BI -raportointi- ja analysointipalvelun, jonka avulla dataa on helppo yhdistellä yritysten omista järjestelmistä, tiedostoista, intranetista, pilvipalveluista sekä netistä. Saat halutessasi yhdistettyä raportteihin myös esimerkiksi avointa dataa, kuten vaikkapa väestötietoja. Tällä hetkellä tietolähdetyyppejä on jo yli 80 erilaista ja niitä kehitetään koko ajan lisää. [Edit 10/2017: Jutun teksti on tarkistettu ja päivitetty.]

Power BI:n avulla dataa voi esittää erilaisina mittareina sekä vuorovaikutteisina visualisointeina ja se soveltuu loistavasti itsepalveluraportointiin (self-service BI). Helppokäyttöisyydestään ja edullisesta hinnoittelustaan johtuen Power BI on lyhyessä ajassa yleistynyt esimerkiksi kontrollereiden ja analyytikkojen työvälineeksi Excelin rinnalle. Lisäksi kuka tahansa pystyy lyhyellä opastuksella tekemään esivalmistelluista tietomallista uusia visualisointeja omiin tarpeisiinsa, sillä visualisointien laatiminen on jopa helpompaa kuin Excel-kaavioiden tai pivot-taulukoiden luonti. Parhaimmillaan vuorovaikutteisen visualisointiraportin saa aikaan muutamissa minuuteissa.

Jos Power BI -raportit eivät ole sinulle lainkaan tuttuja, käy kokeilemassa avoimesta datasta laatimiani vuorovaikutteisia Power BI -visualisointeja osoitteessa vilahdus.fi.

Microsoft kehittää Power BI:tä edelleen hyvin aktiivisesti ja reagoi käyttäjien toiveisiin. Kehitys on avointa ja kuka tahansa voi ehdottaa ideoita, äänestää niitä ja seurata ideoiden etenemistä tällä ideafoorumilla.

Uusia toiminnallisuuksia julkistetaankin säännöllisesti kuukausittain. Viimeisen vuoden aikana julkistettujen ominaisuuksien myötä Power BI -palvelusta on kehittynyt myös organisaatiotason raportointiin soveltuva väline ja se haastaa Tableaun ja Qlikin kaltaiset tuotteet.

Power BI:n ympärille on kehittynyt myös aktiivinen yhteisö keskusteluryhmineen ja käyttäjät voivat jakaa omia visualisointejaan Data Stories Gallery -sivustolle, mikä onkin mainio paikka käydä hakemassa visualisointi-ideoita omiin raportteihin.

Työvälineet ja vaiheet

Data ladataan ja muokataan Power BI Desktop ohjelmalla, datasta toteutetaan erilaisia visualisointeja, ja lopuksi julkaistaan sekä jaellaan muille joko Power BI pilvipalvelun tai omassa konesalissa olevan Power BI Report Serverin avulla vaikkapa mobiililaitteilla käytettäväksi.

datan lataus jne.

Power BI Desktop

Datan latauksen ja tietomallin luo usein henkilö, joka tuntee yrityksen tietojärjestelmiä ja dataa riittävän hyvin, kuten BI-asiantuntija, kontrolleri tai analyytikko. Yksinkertaisia muutamista tauluista muodostuvia tietomalleja oppii tekemään kuka tahansa, joka ymmärtää esimerkiksi Excelin PHAKU (VLOOKUP) -funktion toimintaperiaatteen tai relaatiotietokantojen perusidean. Jos raportoitavana on vain yksi luettelo kuten tietokannasta ladattu näkymä tai yksittäinen .csv-tiedosto, ei osaamista tarvita senkään vertaa.

 • Datan lataus ja muokkaus tehdään Power BI Desktopin ns. kyselyeditorissa. Editorissa on satoja erilaisia muunnos- ja muokkausmahdollisuuksia, kuten desimaalipisteiden korvaaminen pilkuilla, sarakkeiden pilkkominen osiin, termin korvaaminen toisella, datan kääntäminen tai ryhmittely eri tavoin, jne. Kyselyeditorin datan muokkausmahdollisuudet ovat valehtelematta huikeat. Olen kirjoittanut aiheesta myös peruskäyttäjän kyselyooppaan.
 • Tietomallin laatiminen tarkoittaa ladattujen taulujen yhdistämistä toisiinsa jonkun yksilöivän id-tiedon perusteella, kuten asiakasnumeron. Tietomallin laatimiseen liittyy myös esimerkiksi erilaisten sarakkeiden luokittelu vaikkapa maantieteellisiksi tiedoiksi, jotta lukuja voi visualisoida karttoina. Lisäksi tietomalliin lisätään yleensä DAX-kielellä kaavoja, joita kutsutaan mittareiksi (measures) tai lasketuiksi sarakkeiksi (calculated columns).
 • Visualisointi tarkoittaa raporttisivujen luontia. Visualisointeja on huomattavan helppo luoda ja raporttisivut ovat automaattisesti vuorovaikutteisia, joten esimerkiksi raporttisivulla olevan pylväskaavion yhden pylvään napsautus vaikuttaa siihen, mitä muissa saman raporttisivun visualisoinneissa näytetään. Power BI:n sisäänrakennettujen noin 30 visualisoinnin lisäksi raporttitiedostoihin voi ladata käyttöön mukautettuja visualisointeja (custom visuals) Office Storesta. Mukautettuja visualisointeja on jo yli 100 erilaista.

Power BI pilvipalvelu

 • Jakaminen tarkoittaa Power BI Desktopilla tehtyjen tiedostojen julkaisemista pilvipalveluun, jotta muut voivat tarkastella raportteja. Pilvipalvelussa voi myös lisätä ja muokata raporttisivuja. Raporteista voi puolestaan kerätä visualisointeja ns. koontisivuille (dashboardeja). Lisäksi raporttien työstämistä varten voidaan luoda ryhmätyötiloja (group workspace).
 • Hyödyntäminen eli raporttien tarkastelu voi tapahtua joko selaimella tai mobiiliappsien avulla.

Power BI Report Server

Kesällä 2017 tuli myös mahdolliseksi jakaa raportteja omassa konesalissa ilman pilveä Power BI Report Serverin avulla, joka sisältyy Power BI Premium -lisenssiin tai on käytettävissä SQL Server Enterprise Editionin kanssa, mikäli organisaatiolla on voimassa oleva Software Assurance sopimus.

Hinnoittelu ja lisenssit

Power BI Desktop on aina kaikille ilmainen, mutta pilvipalvelusta on kolme eri versiota:

 • Power BI Free,
 • Power BI Pro,
 • Power BI Premium (sis. Power BI Report Serverin eli myös oma konesali käytettävissä)

Voit tarkistaa eri hinnoittelumallien erot ja hinnat Microsoftin sivuilta.

Kesäkuuhun 2017 asti organisaatiot saattoivat hyödyntää myös ilmaislisenssejä, mutta lisenssiuudistuksen jälkeen raportteja voi jakaa vain sellaisille käyttäjille, joilla on maksulliset henkilökohtaiset Pro lisenssit tai jos organisaatio on hankkinut Premium-lisenssin.

Vielä toisin sanoin: Free-käyttäjille ei enää voi jakaa mitään eivätkä he voi jakaa muille mitään organisaation sisällä (poikkeuksena Premium). Ilmaiskäyttäjä pystyy jakamaan raportteja täysin julkisesti ja upottamaan niitä esimerkiksi julkisille nettisivuille.

*) Hinnoittelulaskurin avulla voi arvioida tuleeko Pro vai Premium edullisemmaksi, sillä Premiumin lisäksi raporttien kehittäjille tarvitaan Pro-lisenssit.

Softatalot ovat hankkineet aiemmin ns. Embedded-lisenssin, jonka avulla he ovat voineet upottaa Power BI -raportoinnin omiin tuotteisiinsa. Embedded tyyppinen sovelluksiin upotus tulee osaksi Premium-lisensointimallia syksyn 2017 aikana ja hinta tulee olemaan alkaen 625 $ per kk.

Voit aloittaa tuotteen käytön lataamalla Power BI Desktop -ohjelman ja luomalla tunnuksen esimerkiksi ilmaiseen Power BI palveluun. Pääset mainiosti alkuun myös pelkällä Power BI Desktop -ohjelmalla. Kokeile esimerkiksi lataamalla ja visualisoimalla Outlook-kalenterisi sisältöä.

Kun olet lukenut tämän jutun ja tiedät Power BI:n peruskäsitteet ja -idean, voit tutustua hinnoitteluun tarkemmin tämän kirjoittamani jutun avulla.

Power BI Desktop

Tiedon latausta, muokkausta, yhdistelyä, laskentalogiikkaa ja visualisointeja tehdään ilmaisella Power BI Desktop -ohjelmalla. Power BI Desktopilla luodaan siis tietomalli, jossa yhdistetään eri lähteistä tuotuja tauluja. Lisäksi tietomalliin lisätään laskennallista logiikkaa, kuten mittareita (measures) ja laskettuja sarakkeita (calculated columns).

malli ja raportti

Power BI Desktopia voi verrata Excelin Power-työkaluihin, sillä Desktop-ohjelma on käytännössä saanut alkunsa eli siihen on yhdistetty seuraavat Excelin apuohjelmat:

 • Power Query tietojen muokkaamiseen ja muuntamiseen,
 • Power Pivot taulujen yhdistämiseen ja niistä laskemiseen,
 • Power View -kaaviot, jotka ovat tosin kehittyneet huomattavasti ja saaneet täydellisen kasvojenkohotuksen Power BI Desktopissa!
  On jopa harhaanjohtavaa verrata Excelin Power View -kaavioita ja Power BI visualisointeja toisiinsa. Parempia vertailukohteita ovat kilpailevien tuotteiden visualisoinnit, kuten  Qlik tai Tableau, joilla tosin on pitkä historia takanaan. Microsoft on kirinyt vahvasti: http://www.pointbeyond.com/2015/11/26/power-bi-is-a-market-leader-according-to-gartner-and-forrester

Power Query, Pivot ja View apuohjelmien ominaisuudet on siis yhdistetty ja niitä on edelleen kehitetty Power BI Desktop -ohjelmassa selvästi Exceliä yhtenäisemmäksi ja sujuvammin toimivaksi kokonaisuudeksi. Kymmenien pitämieni Excel Self-Service BI – sekä Power BI Self-Service -kurssien perusteella voin todeta, että Power BI Desktopin oppimiskynnys on huomattavasti matalampi verrattuna vastaaviin Excel-työkaluihin, vaikka kyseessä on lähes samat toiminnallisuudet.

Power BI Desktop

Voit aloittaa Power BI Desktopiin tutustumisen esimerkiksi näiden ohjeiden avulla: https://support.powerbi.com/knowledgebase/articles/471664-getting-started-with-power-bi-desktop

Tai katsomalla tämän videon:

Löydät Power BI Desktopin kyselyominaisuuksista ohjeita myös HExcelligentin Power Query & Power BI kyselyppaasta

Power BI palvelu

Kun tietomalli on esivalmisteltu ja se on julkaistu Power BI -palveluun, muut käyttäjät pystyvät käyttämään vuorovaikutteisia raportteja sekä luomaan helposti omia visualisointeja mallin pohjalta. Lisäksi datalle voi mm. määrittää automaattiset päivitykset ja niistä voi muodostaa koontinäyttöjä (dashboards) ja lopulta tarkastella joko selaimella tai mobiililaitteilla.

Power BI pilvipalvelussa selaimella voi myös ladata tietoja ja toteuttaa raportteja, mutta ominaisuudet ovat rajoitetummat Power BI Desktopiin verrattuna. Dataa ei esimerkiksi pysty muokkaamaan selainversiossa eli Power Queryä vastaava kyselyeditori puuttuu. Tuotujen taulujen välille ei myöskään pysty luomaan yhteyksiä tai lisäämään laskentaa eli Power Pivotia vastaavat tiedon mallinnustyökalut ja DAX-kieli puuttuvat. Käytännössä monipuoliset mallit toteutetaan aina Desktopissa ja julkaistaan Power BI palveluun.

Sisältöpaketit

Power BI -pilvipalveluun on toteutettu runsaasti erilaisia valmiita sisältöpaketteja (content packs), joiden avulla käyttäjät pystyvät erittäin helposti analysoimaan eri pilvipalveluiden dataa, kuten Google Analytics, Salesforce, MailChimp, Dynamics CRM, Microsoft Project Online, jne. Sisältöpaketit sisältävät valmiin tietomallin kaavoineen, raportteineen ja koontisivuineen, joten riittää että käyttäjällä on tunnus siihen pilvipalveluun, josta haluaa muodostaa raportteja. Valmiit raportit saa sisältöpakettien avulla aikaan muutamissa minuuteissa.

content packs

Lisäksi maksullisilla lisensseillä yritykset voivat luoda itse omia organisaation sisältöpaketteja, joiden avulla käyttäjille voi jakaa sisältöä. Tosin organisaatioiden omien sisältöpakettien tekniikka on vanhentumassa ja tilalle on tulossa appsit, jotka ovat nyt esiversiovaiheessa (10/2017).

Alla on vielä listattu Power BI palvelun oleellisimpia ominaisuuksia:

 • Power BI Desktop -ohjelmalla toteutettujen raporttitiedostojen julkaiseminen selaimella tarkastelua varten,
 • Mahdollisuus toteuttaa julkaistuista tietomalleista uusia Power BI -raportteja selaimella,
 • Mahdollisuus toteuttaa julkaistuista tietomalleista Excelissä Pivot-taulukoita,
 • Mahdollisuus ottaa Power BI Desktopista ns. live connection -yhteys julkaistuun malliin ja luoda uusia Power BI -visualisointitiedostoja sen pohjalta,
 • Koontinäyttöjen (dashboard) luonti,
 • Koontinäyttöjen jakaminen muille,
 • Raporttien julkaiseminen ja upottaminen julkisesti webiin,
 • Raporttien julkaiseminen SharePoint Onlineen (Preview-versio 02/2017),
 • Luonnollisen kielen kaltaiset kyselyt englanniksi kuten ”Sales by salesperson in 2015”
 • Datan päivityksen ajastus,
 • Sisältöpakettien (content packs) avulla helppo raporttien ja koontinäyttöjen toteutus,
 • Organisaation omien sisältöpakettien jakaminen (vanhentumassa),
 • Appsien avulla jakaminen (tulossa sis.pakettien tilalle),
 • Työtilat yhteisesti laaditun sisällön tuottamiseen (app workspace) (edellyttää maksullisen lisenssin),
 • Raporttien mobiilikäyttö.

Voit aloittaa Power BI palveluun tutustumisen esimerkiksi näiden ohjeiden avulla:
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-service-get-started/

Mistä lisäinfoa?

Sen lisäksi, että kirjoitan aiheesta HExcelligent-juttuja ja koostan niitä HExcelligentin Power BI -sivulle sekä vilahdus.fi -sivustolle, pidämme Onsightissa aiheesta sekä avoimia että asiakaskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia, jotka ovat saaneet erinomaista palautetta:

Katso kahvipaussin mittainen esityksen Power BI -palvelusta, joka nauhoitettiin marraskuussa 2015 Microsoftin studiolla:

kuva

Roolistasi riippuen sinun kannattaa tutustua myös tässä jutussa mainittujen aiheiden lisäksi:

Hieman ”hyvä tietää” -historiaa

Kun ryhdyt tutustumaan Power BI:hin sinun on hyvä tietää hieman historiaa, jottet erehdy lukemaan täysin vanhentuneita aiheeseen liittyviä ohjeita tai artikkeleita.

Tuotteen varhaisempaa versiota kutsuttiin nimellä Power BI for Office 365 ja sitä voi käytännössä pitää lähinnä eräänlaisena esiversiona. Se ei olemassaolonsa aikana vuosina 2014-2015 koskaan yleistynyt Suomessa ja koska vanha ja uusi palvelu eroavat toisistaan merkittävästi, Power BI for Office 365 tuotteeseen liittyviä artikkeleita tai ohjeita ei enää kannata lukea.

Vanhan Power BI for Office 365 -tuotteen raportit perustuivat Excelillä luotuihin Power Pivot -tietomalleihin ja raportteja tehtiin joko Pivot-taulukoina tai Power View -kaavioina ja ne julkaistiin Office 365:een. Uudessa Power BI:ssä ei tarvita enää lainkaan Exceliä eikä välttämättä edes Office 365 -lisenssiä. Raportteja tehdään Power BI Desktop -ohjelmalla ja ne julkaistaan Power BI -pilvipalveluun, jonka lisenssin voi hankkia myös ilman olemassa olevaa Office 365 lisenssiä.

Vaikka Excel ei enää ole keskeisessä roolissa tuotteen ytimessä, Excel voi kuitenkin edelleen olla oleellinen osa raportointia, sillä

Power BI perustuu samaan teknologiaan, jota käytettiin alkujaan Excelin 2010 PowerPivot -versiossa ja kutsuttiin Vertipaq’iksi. Sittemmin sen nimeksi muutettiin xVelocity (in-memory analytics engine) ja Excelin lisäksi teknologia otettiin käyttöön vuonna 2012 myös SQL Server Analysis Services Tabular -malleissa. Power BI:ssä käytetään samaa DAX-kieltä kuin Power Pivotissa ja SSAS Tabular -malleissa.

3 kommenttia artikkeliin ”Power BI – kaikki mitä sinun tulee tietää aloittaessasi

 1. Kiitos, nyt ymmärrän Power BI:n periaatteen.
  Kysymys liittyen pilvipalveluun: kuinka liiketoiminta kriittistä dataa tuonne uskaltaa ladata?
  Käänteän: miten pääsyn Power BI raportteihin/dashboardeihin saa rajattua esim. vain tietyn yrityksen käyttöön?

  Tykkää

  • Moi, Power BI palvelun sisältö on erittäin hyvin suojattu (kuten Office 365:n). Tiedot ovat salattuja sekä palvelinkeskuksessa että silloin, kun niitä siirretään palvelinkeskuksen ja käyttäjän välillä. Lisätietoja löytyy esimerkiksi täältä, jos olet tekniikasta kiinnostunut.

   Tammikuuhun 2016 asti raportteja ja dashboardeja pystyi jakamaan vain oman organisaation sisällä, mutta nyt helmikuussa Microsoft julkisti preview-version ominaisuudesta, jonka avulla raportteja voi jakaa ulkopuolisille.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s